Prin tunelul istoriei metroului bucureștean

POVEȘTILE METROULUI

Deschiderea expoziției „Metroul: Mai mult decât ceea ce se vede”

Asociația Redescoperă Istoria în colaborare cu Arhivele Naționale ale României, Biblioteca Metropolitană București și Muzeul Municipiului București anunță deschiderea expoziției „Metroul: Mai mult decât ceea ce se vede”. Realizată în cadrul proiectului „Prin tunelul...

Apariția lucrării monografice „Rama Electrică de Metrou «Bătrâna doamnă» care a scris istoria metroului bucureștean”

Asociația Redescoperă Istoria în colaborare cu Arhivele Naționale ale României, Biblioteca Metropolitană București și Muzeul Municipiului București anunță apariția lucrării monografice „Rama Electrică de Metrou «Bătrâna doamnă» care a scris istoria metroului...

O adevărată provocare: 60 km de metrou în 15 ani

La 20 de ani după ce problema metroului sovietic din inima Bucureștiului fusese clasată, ideea realizării unei „căi de comunicație de mare capacitate și viteză” revenea din nou în atenția specialiștilor României Socialiste. Denaturând faptele, propaganda Epocii de Aur...

De ce proiectul metroului bucureștean, anunțat cu fast de regimul Dej, a fost rapid abandonat?

În ciuda tuturor aspectelor tehnice care, deși au fost așternute pe hârtie în ’53, și-au păstrat actualitatea chiar și 66 de ani mai târziu, rămâne o întrebare pertinentă: La cât s-ar fi ridicat costurile de realizare a metroului în timpul regimului lui Gheorghe...

De la Cotul Donului la metroul bucureștean: Viața generalului-locotenent Petre Constantinescu

An de an pe 16 noiembrie se vorbește despre punerea în funcțiune „experimental cu public” a primului tronson al metroului bucureștean, Semănătoarea (azi Petrache Poenaru) – Timpuri Noi, însă foarte puțin despre cei care au făcut posibil ca după numai patru ani de...

DOCUMENTE: Cum a luat ființă Întreprinderea Metroul București

Lucrare realizată în premieră națională, realizarea metroului din capitala României avea să conducă la înființarea prin Decretul Consiliului de Stat nr. 15 din 3 februarie 1975 a Întreprinderii Metroul București. Subordonată Consiliului de Miniștri, IMB-ul avea ca...

Lansarea proiectului „Prin tunelul istoriei metroului bucureștean”

Asociația Redescoperă Istoria în colaborare cu Arhivele Naționale ale României, Biblioteca Metropolitană București și Muzeul Municipiului București anunță lansarea proiectului cultural „Prin tunelul istoriei metroului bucureștean”. Proiect co-finanțat de Administrația...

Documentar: 35 de ani de la punerea în funcțiune a metroului bucureștean (Galerie FOTO)

Cu 35 de ani în urmă, din Depoul Ciurel pleca spre stația Semănătoarea (azi Petrache Poenaru) primul tren de metrou. Evenimentul - care consfințea punerea în exploatare „experimental cu public” a metroului - venea după cinci ani de lucrări anevoiase, și alte zeci de...

MONOGRAFIE

Monografia „Rama electrică de metrou. «Bătrâna doamnă» care a scris istoria metroului bucureștean” ce va fi tipărită în cadrul proiectului are o dublă semnificației: pe de o parte, marchează cei 45 de ani de la realizarea la Arad și aducerea în Capitală a prototipului ramei românești de metrou (decembrie 1976 – august 1977), acesta fiind de altfel și primul element proiectat al metroului, dimensiunile acesteia determinând ulterior gabaritul tunelelor, galeriilor și stațiilor din subteran. Pe de altă parte, monografia este și prima lucrare de acest gen realizată în România, aceasta documentând în peste 300 de pagini proiectarea, fabricația și exploatarea materialului rulant produs în țară pentru metroul bucureștean. Bazată într-o proporție covârșitoare pe documente de arhivă completate de mărturiile specialiștilor care au participat la ceea ce pe bună dreptate ar putea fi numit simplu, dar extrem de inspirat „marea aventură a «trenului galben»”, monografia va avea și un bogat conținut ilustrativ, în mare parte, necunoscut publicului larg, provenit din arhive și colecții private.

Despre proiect

Menit să fie un mijloc alternativ de transport al bucureștenilor, metroul a reușit să se impună și să devină mijlocul de transport preferat de mulți. Ba chiar în funcție de galeriile sale unii centățeni își ordonează existența – orarul de mers la serviciu sau chiar achiziția unei locuințe. Povestea lui a adunat în schimb sute de is

EXPOZIȚIE

Expoziția tematică „Metroul: Mai mult decât ceea ce se vede” – ce va fi organizată la Muzeul Municipiului București – se dorește a fi o călătorie prin istoria metroului din București, pornind de la primele planuri de execuție și până la exploatarea din zilele noastre. De altfel, această expoziție își propune să fie și o primă „stație” a magistralei de constituire a unei colecții permanente dedicate proiectării, construcției și exploatării metroului din Capitală, deschisă publicului larg, așa cum există în 30 de orașe din întreaga lume (Berlin, Budapesta, Delhi, Madrid, Mexico City, Moscova, Saint Petersburg, Shanghai, Tokyo, Wuhan ș.a.) unde sunt deschise secțiuni dedicate metroului în cadrul muzeelor ce prezintă istoria transportului public și tehnicii în general, și chiar muzee consacrate care tratează acest mijloc de transport urban.

ISTORIC - pe scurt

Construcție

La două săptămâni după înființarea Întreprinderii Metroul București, Consiliul de Stat emitea Decretul nr. 17 din 18 februarie 1975 prin care aceasta era autorizată, „prin derogare de la prevederile Legii nr. 72/1969 privind organizarea, planificarea și executarea investițiilor […] să înceapă proiectarea, organizarea și execuția metroului, înainte de aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru prima linie de metrou”. Conform indicațiilor lui Nicolae Ceaușescu, „condițiile derogatorii, natura și volumul de investiții” urmau să fie stabilite prin hotărâre a Consiliului de Miniștri. Un astfel de document – datat 22 februarie 1975 – menționa faptul că „se admitea până la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Magistralei I de metrou finanțarea proiectării și executării unui volum de 300 de milioane lei investiții pentru elaborarea proiectelor de execuție necesare pentru organizarea de șantier și începerea lucrărilor de organizare, proiectarea și începerea lucrărilor de degajare a terenului, precum și a lucrărilor de construcție propriu-zisă a Magistralei I de metrou [dar și] dotarea unităților de proiectare și de execuție cu mijloacele necesare, precum și contractarea și achiziționarea utilajelor de construcții”. În teren, lucrările au început „derogatoriu” numai de-a lungul Dâmboviței, pe traseul primului tronson de metrou și au constat în defrișarea pomilor, schimbarea poziției unor instalații electrice și de gaze, precum și devierea liniei de tramvai de pe malul sudic al râului pe cel drept prin dublarea liniei existente. Ulterior, din loc în loc, au fost ridicate garduri din plăci metalice, frumos vopsite alb-roșu, fiecare cu un M enorm în mijloc, la „adăpostul” cărora, începând din toamna lui ’75, se va realiza săpătura.

Dacă inițial, metroul a fost executat în săpătură deschisă, sub forma unui imens tranșeu pe malul Dâmboviței – volumul excavațiilor la primul tronson formând un munte conic cu diametrul bazei de 3.000 metri lungime și înălțimea de 150 metri – ulterior arterele subterane au fost croite cu ajutorul scuturilor realizate la Întreprinderea „23 August” din București, instalații despre care presa epocii a scris de nenumărate ori la superlativ. Dorind să evidențieze avantajele „cârtițelor”, jurnaliștii punctau faptul că „pe sol, circulația s-a putut desfășura fără devieri și întreruperi, în procesul construcției [asigurându-se] o productivitate sporită și însemnate economii de materiale și forță de muncă, printr-o mecanizare ridicată”. În realitate, termenul de „mecanizat” este (ușor) forțat, scuturile fiind mecanizate doar pe jumătate, operația de săpare efectivă fiind realizată manual de mineri, în vreme ce mecanizate erau avansul scutului, montarea bolțarilor tunelului, precum și evacuarea pământului săpat. Viteza cu care se realiza metroul în anii ’80 – de circa 4 km/an – a plasat Bucureștiul pe un onorabil loc doi într-un top mondial al vitezei medii de execuție, în fața unor orașe precum Montreal, Frankfurt, Milano și München, unde construcția arterelor subterane debutase înca din anii ’60. Cea mai adâncă stație a metroului bucureștean este Piața Unirii 2, aflată la o adâncime de 20 m

Proiectare

Realizarea unui metrou în București a fost văzută în primele cinci decenii ale anilor 1900 ca fiind un proiect absolut pentru capitala României, inginerul Dimitrie Leonida cristalizând pentru prima data în anul 1908 proiectul unei astfel de construcții în diploma sa de licență. Cu toate acestea, realizarea efectivă a metroului bucureștean avea să debuteze în anul 1971, când pentru îmbunătățirea transportului public din Capitală, Întreprinderea de Transport București a propus municipalității construirea unui metrou. Propunerea a fost acceptată imediat, astfel că la nivelul Consiliului Popular al Municipiului București s-a format un colectiv care a trebuit să afle care sunt ultimele realizări pe plan mondial în problema construirii metroului, precum și să studieze posibilitatea realizării acestuia în Capitală. Concluziile acestui studiu au fost prezentate unei comisii guvernamentale care a indicat continuarea și adâncirea lui, ulterior pe baza lor municipalitatea dispunând formarea în ’72 a două colective de ingineri atât în cadrul ITB-ului cât și la nivelul Institutului Proiect București a căror sarcină era de a studia, analiza și prezenta propuneri privind construirea primei linii de metrou în Capitală. Mai mult decât atât, pentru documentare, unii din membrii acestor două colective au vizitat diferite șantiere ale metrourilor din lume, datele culese fiind utile pentru schițarea primei linii de metrou.

Cuprinsă între Depoul Militari și Republica, linia era realizată cu cale de rulare în subteran pe porțiunea UREMOAS – Podul Cotroceni, apoi cale ferată la sol pe porțiunea Abator – Morarilor, continuând pe cale de rulare în subteran până la Uzinele „23 August”. Pe porțiunea Semănătoarea – Abator era prevăzută construcția unei linii de metrou suspendată pe piloni de beton armat, amplasați pe ambele maluri ale râului Dâmbovița. Considerat de tovarășii din partid și de stat ca fiind poate prea îndrăzneț pentru nevoile Bucureștiului, proiectul liniei a fost refăcut, în noua variantă – prezentată oficial la finele lui ’74 – aceasta fiind în totalitate realizată în subteran. Câteva săptămâni mai târziu, construcția metroului în Capitală intra în linie dreaptă prin înființarea, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 15 din 3 februarie 1975, a Întreprinderii Metroul București. Subordonată Consiliului de Miniștri, aceasta avea „ca obiect de activitate proiectarea și executarea metroului în Municipiul București, îndeplinind funcțiile de titular de plan, proiectant și antreprenor general.”

Exploatare

Focusați pe realizarea fizică a noului mijloc de transport în Capitală, factorii de decizie au uitat să reglementeze și componenta privind exploatarea metroului românesc, neprevăzând în structura organizatorică a IMB compartimentele necesare acestei importante activități. Situația avea să fie remediată prin înființarea prin Decretul Consiliului de Stat nr. 175 din 22 iunie 1977 a Întreprinderii de Exploatare a Metroului București. Momentul festiv al inaugurării metroului bucureștean – „important obiectiv de investiții menit să asigure sporirea substanțială a capacității și modernizarea transportului în comun din Capitală” – a avut loc pe 19 decembrie 1979, după ce în prealabil, „trenul galben” începuse să circule, în premieră mondială, „experimental” din 16 noiembrie 1979, timp în care – conform documentelor oficiale – fuseseră „transportați două milioane și jumătate de călători”.

Dacă la început ramele de metrou aveau capătul de linie la Timpuri Noi, din decembrie ’81 acestea au ajuns până la Republica. Doi ani mai târziu, în august 1983, „trenul galben” a început să circule și pe tronsonul Eroilor – Industriilor, pentru ca din decembrie ’84, acesta să ajungă și la Crângași, noul capăt de linie al Magistralei I. Din ianuarie 1986, rețeaua metroului s-a mărit prin intrarea în exploatare a primelor două tronsoane ale Magistralei a II-a, cuprinse între Piața Unirii și Întreprinderea de Mașini Grele București. Un an mai târziu, în subteran avea loc o premieră, fiind puse în exploatare două tronsoane diferite de metrou. În august, „trenul galben” a ajuns la principala poartă feroviară a Capitalei – Gara de Nord, pentru ca în octombrie ultimele două tronsoane să completeze Magistrala a II-a a cărei linie se oprea în nordul Capitalei, la Pipera. În ultimul an de comunism, rețeaua metroului bucureștean avea o lungime de aproape 60 km, prin intrarea în exploatare în luna august a tronsonului Gara de Nord – Dristor 2. După ’90, fondurile insuficiente au făcut ca tronsoanele de metrou începute în anii comunismului să fie puse în exploatare abia în Mileniul III, tronsonul de pe Calea Griviței fiind dat în exploatare pe mai multe secțiuni: Gara de Nord 2 – 1 Mai în martie 2000, 1 Mai – Parc Bazilescu în iulie 2011 și Parc Bazilescu – Străulești în martie 2017. În ceea ce privește tronsonul Nicolae Grigorescu 2 – Linia de Centură acesta fost pus în exploatare în noiembrie 2008, când platforma industrială din zona estică a Bucureștiului – care determinase inițial construirea metroului – își dăduse în mare parte obștescul sfârșit. În septembrie 2020, primul tronson al Magistralei V cuprins între stațiile Eroilor 2 – Râul Doamnei, respetiv, Valea Ialomiței era dat în exploatare, acesta fiind de altfel și prima magistrală de metrou construită de la zero după 1989. Măsurând 77 km de linie dublă, pe parcursul cărora sunt 63 de stații, rețeaua metroului bucureștean are un parc de material rulant alcătuit din 15 trenuri formate din rame fabricate în țară, 44 de trenuri Bombardier și 23 de trenuri CAF.

Documente despre apariția și contrucția metroului din Bucuresti

Decretul Consiliului de Stat nr. 15 din 3 februarie 1975 privind înființarea Întreprinderii Metroul București

Decretul Consiliului de Stat nr. 15 din 3 februarie 1975 privind înființarea Întreprinderii Metroul București. Subordonată Consiliului de Miniștri, IMB-ul avea ca obiect de activitate „proiectarea și executarea metroului în municipiul București, îndeplinind funcțiile de titular de plan, proiectant și antreprenor general.”

Stenograma ședinței CPEx din 17 ianuarie 1975 privind înființarea Întreprinderii Metroul București

Stenograma ședinței Comitetului Politic Executiv al CC al PCR din 17 ianuarie 1975 în cadrul căreia a fost aprobată înființarea Întreprindrii Metroul București. Subordonată Consiliului de Miniștri, IMB-ul avea ca obiect de activitate „proiectarea și executarea metroului în municipiul București, îndeplinind funcțiile de titular de plan, proiectant și antreprenor general.”

CADRE

Echipa proiectului face și un apel către persoanele care s-au intersectat cu proiectarea, construcția și exploatarea metroului din București prin intermediul profesiei, ori a pasiunii pentru transportul feroviar și care sunt dispuse să ne sprijine în acest pionierat, prin orice fel de contribuții – inclusiv memorialistice – care fac referire la metroul românesc.

Ne puteți scrie la contact@redescoperaistoria.ro ori pe pagina de Facebook.

Vă mulțumim!

Proiect co-finanțat de AFCN

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Parteneri
Multumim partenerilor noștri care cu multă înțelegere și generozitate ne-au ajutat în documentarea și realizarea acestui proiect îndrăzneț și provocator

Parteneri media
Vă mulțumim că ne-ați făcut cunoscuți și că sunteți alături de noi