Asociația Redescoperă Istoria în colaborare cu Arhivele Naționale ale României, Biblioteca Metropolitană București și Muzeul Municipiului București anunță lansarea proiectului cultural „Prin tunelul istoriei metroului bucureștean”.

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, „Prin tunelul istoriei metroului bucureștean” își propune să recupereze, să păstreze și să valorifice istoria metroului din București în beneficiul publicului larg prin digitalizarea atât a documentelor și fotografiilor păstrate de Arhivele Naționale ale României, precum și a celor aflate în colecții și arhive private, cât și a articolelor de presă privitoare la metroul bucureștean, publicate în principalele periodice românești aflate în colecția Bibliotecii Metropolitane București. Totodată, proiectul cultural își propune ca, pe lângă materialul documentar digitalizat, să aducă în prim-plan și specialiști din proiectarea, construcția și exploatarea metroului bucureștean, personalitatea acestora urmând să fie evocată prin realizarea unor biografii și – acolo unde (mai) este posibil – a unor interviuri, acestea având nobila menire de a însufleți istoria a ceea ce înainte de 1989 era deseori caracterizat drept „o remarcabilă creație a tehnicii românești”. Materialul documentar astfel rezultat va fi valorificat științific în cadrul unui demers unic de prezentare a istoriei proiectării, construcției și exploatării metroului din capitala României prin intermediul platformei online www.redescoperaistoria.ro/metrou, a monografiei „Rama electrică de metrou. «Bătrâna doamnă» care a scris istoria metroului bucureștean”, precum și a expoziției tematice „Metroul: Mai mult decât ceea ce se vede”.

Având rolul de a mări accesibilitatea documentelor și a fotografiilor păstrate în fondurile Arhivelor Naționale ale României, platforma online www.redescoperaistoria.ro/metrou contribuie totodată la protejarea materialului documentar original pe termen lung de deteriorările cauzate de o manipulare repetată în cadrul procesului de cercetare. De asemenea, în cadrul platformei online se vor regăsi informații despre proiectul propriu-zis, precum și date privitoare la proiectarea, construcția și exploatarea metroului din București.

Monografia „Rama electrică de metrou. «Bătrâna doamnă» care a scris istoria metroului bucureștean” ce va fi tipărită în cadrul proiectului are o dublă semnificației: pe de o parte, marchează cei 45 de ani de la realizarea la Arad și aducerea în Capitală a prototipului ramei românești de metrou (decembrie 1976 – august 1977), acesta fiind de altfel și primul element proiectat al metroului, dimensiunile acesteia determinând ulterior gabaritul tunelelor, galeriilor și stațiilor din subteran. Pe de altă parte, monografia este și prima lucrare de acest gen realizată în România, aceasta documentând în peste 400 de pagini proiectarea, fabricația și exploatarea materialului rulant produs în țară pentru metroul bucureștean. Bazată într-o proporție covârșitoare pe documente de arhivă completate de mărturiile specialiștilor care au participat la ceea ce pe bună dreptate ar putea fi numit simplu, dar extrem de inspirat „marea aventură a «trenului galben»”, monografia va avea și un bogat conținut ilustrativ, în mare parte, necunoscut publicului larg, provenit din arhive și colecții private.

La rândul său, expoziția tematică „Metroul: Mai mult decât ceea ce se vede” – ce va fi organizată la Muzeul Municipiului București – se dorește a fi o călătorie prin istoria metroului bucureștean, pornind de la primele planuri de execuție și până la exploatarea din zilele noastre. De altfel, această expoziție își propune să fie și o primă „stație” a magistralei de constituire a unei colecții permanente dedicate proiectării, construcției și exploatării metroului din Capitală, deschisă publicului larg, așa cum există în 30 de orașe din întreaga lume (Berlin, Budapesta, Delhi, Madrid, Mexico City, Moscova, Saint Petersburg, Shanghai, Tokyo, Wuhan ș.a.) unde sunt deschise secțiuni dedicate metroului în cadrul muzeelor ce prezintă istoria transportului public și tehnicii în general, și chiar muzee consacrate care tratează acest mijloc de transport urban. Acesta este și motivul pentru care echipa proiectului face și un apel către persoanele care s-au intersectat cu proiectarea, construcția și exploatarea metroului din București prin intermediul profesiei, ori a pasiunii pentru transportul feroviar și care sunt dispuse să ne sprijine în acest pionierat, prin orice fel de contribuții – inclusiv memorialistice – care fac referire la metroul românesc.

Proiectul cultural „Prin tunelul istoriei metroului bucureștean” se va derula până la data de 11 noiembrie 2022, fiind reflectat în presă de următorii parteneri media: Agenția Națională de Presă Agerpres, Radio România (prin posturile Radio România Actualități, Radio România Cultural și Radio România București FM), Fundația Culturală Magazin Istoric și Club Feroviar.

Fondată în anul 2014, Asociația Redescoperă Istoria reunește persoane pasionate de istorie, sprijinind totodată și efectuarea de cercetări în principalele arhive românești civile, militare și diplomatice în urma cărora au fost publicate în revistele de profil peste 100 de studii și articole ce documentează aspecte ale istoriei recente. Prin intermediul acestora, precum și a întregii sale activități, ARI și-a îndeplinit unul din obiective sale principale, și anume cel privitor la aprofundarea cunoașterii, respectării și valorificării trecutului istoric și cultural al României.