Decretul Consiliului de Stat nr. 15 din 3 februarie 1975 privind înființarea Întreprinderii Metroul București. Subordonată Consiliului de Miniștri, IMB-ul avea ca obiect de activitate „proiectarea și executarea metroului în municipiul București, îndeplinind funcțiile de titular de plan, proiectant și antreprenor general.”

Potrivit decretului de înființare, în executarea atribuțiilor ce-i reveneau, Întreprinderea Metroul București se ocupa de „concepția, realizarea și punerea în funcțiune la termenele planificate a liniilor de metrou”. Concret, aceasta răspundea atât de „elaborarea în termen a studiului tehnico-economic și a celorlalte documentații, de calitatea soluțiilor tehnice și economice prevăzute în acestea”, cât și „de buna organizare a lucrărilor, de asigurarea forțelor de muncă necesare, de procurarea materialelor de construcții și instalații, precum și de execuția ritmică a lucrărilor de construcții-montaj și de calitatea acestora”. De asemenea, IMB asigura și răspundea „de procurarea din timp a utilajelor de construcții, de contractarea – corelată cu execuția lucrărilor și punerea în funcțiune – a utilajelor, instalațiilor și echipamentelor necesare pentru realizarea și exploatarea metroului” și se ocupa de buna gospodărire a acestora, „precum și de buna folosire a forței de muncă”. Totodată, în decretul de înființare al IMB era stipulat și faptul că aceasta „asigură și răspunde de pregătirea și specializarea cadrelor necesare pentru execuția lucrărilor și exploatarea liniilor de metrou date în funcțiune”, sarcină atribuită ulterior Întreprinderii de Exploatare a Metroului București ce va fi înființată special pentru acest lucru în vara anului 1977.

Articol realizat în cadrul proiectului cultural „Prin tunelul istoriei metroului bucureștean” realizat de Asociația Redescoperă Istoria în colaborare cu Arhivele Naționale ale României, Biblioteca Metropolitană București și Muzeul Municipiului București și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.