Lucrarea „Puterea economica in istoria lumii” a lui Stefan Masu, apărută la editura PRO UNIVERSITARIA reprezintă o cercetare multidisciplinara – economica, geopolitica si juridica -, întinsă pe două volume (cel puțin atâtea au fost publicate până în prezent) , asupra puterii economice, a mecanismelor ei și a deplasării centrelor de putere. În conformitate cu logica unui astfel de demers, studiul este realizat într-o perspectivă istorică și cu replasarea evenimentelor în contextul istoric al producerii lor. 

În primul volum, demersul științific al autorilor începe de la Marele Rift preistoric și se încheie cu izbucnirea Marelui Război din 1914-1918, conflagrație care a influențat major economia globală și a determinat rasturnari în ierarhia puterilor mondiale. Intregul ciclu Puterea economica in istoria lumii vine în întâmpinarea unui interes al cititorilor, al opiniei publice, față de cine și cum deține puterea mondială (mai cu seama cea economica), fata de cauzele și mecanismele cresterii si descresterii centrelor de putere, dar și fata de mecanismele vizibile și mai puțin vizibile ale acestei puteri.

Dacă evoluția economică până la primul război mondial este subsumată unor principii clare de evoluție, limitată deopotrivă la sursele documentare relativ puține pentru anumite epoci, în ultima parte a primului volum, dar mai ales în volumul al doilea al ciclului Puterea economica in istoria lumii care se referă asupra perioadei 1914-1939, în care omenirea a cunoscut evolutii, tensiuni și conflicte de asemenea densitate și intensitate, vedem cum evenimentele și schimbările care au marcat definitiv istoria lumii, influențează ziua de astăzi.   

Volumul doi, mult mai consistent indică faptul că în acest sfert de secol, lumea toată a fost zdruncinată de cea mai sângeroasă și mai distrugătoare conflagrație pe care o cunoscuse istoria de până atunci, iar economia mondială, cu ierarhiile puterii rasturnate după ,,Marele Război”, a trecut prin experiența celei mai violente crize economice din întreaga istorie a omenirii. 

Lucrarea analizează atat lumea capitalistă, rămasă, după Marele Război, prada dificultatilor economice și sociale, tensiunilor si conflictelor politice latente, cat si cealalta parte a lumii, Estul Europei, unde revoluția rusă marca o ruptură în sistemul capitalist mondial și aducea la putere soldați, muncitori și țărani, pentru a construi un regim nou si diferit – dictatura proletariatului.

După o punere fata în fata a celor două sisteme economice și politice, fundamental diferite, opuse doctrinar și rivale din punct de vedere politic, o parte importanta a cartii prezinta si noile  tipuri de regimuri politice dictatoriale din partea capitalistă a lumii (fascismul și nazismul), precum și noul tip de economie si de conducere economica, si anume dirijismul economic, in care se regasesc fenomene de protectionism, intervenționism statal si centralism, asemănătoare celor din economia socialista.Vă recomandăm cu multă căldură lucrarea scoasă de editura PRO UNIVERSITARIA și așteptăm cu interes și următoarele volume.