Posteritatea îi recunoaşte lui Gheorghe Taşcă mari merite, contribuţiile sale la fundamentarea teoriei economiei sociale, cu implicarea şi rolul statului, în armonie cu interesele individuale sunt evocate ca argumente pen­tru consolidarea unei societăţi cât mai echitabile pentru toți membrii săi. Memoriile sale, adunate cu sârg de arh Alexandra Filotti, scot la iveală capacitatea diplomatului român de a înțelege o serie de contexte complicate cum sunt cele de la jumătatea anilor 30. Mai mult decât atât memoriile sale, fie si lacunare după 1932, oferă o perspectivă asupra elitei românești în perioada carlistă și apoi în anii războiului.

Gheorghe Trașcă, departe de a fi un om al partidului, a fost trimis la Berlin în timpul mandatului lui Iuliu Maniu, întrucât marele om ploitic reconoștea competențele deosebite ale economistului Gheorghe Trașcă mai ales în contextul ieșirii din criza economică ce afecta și România acelor ani. Întors în țară a ocupat funcția de ministru al Industriei și Comerțului în mandatul marelui istoric Nicolae Iorga.

Memoriile lui Gheorghe Tașcă au fost scrise pe 3 caiete (sau cel puțin atât s-au păstrat), manuscrisul fiind încredințat și ascuns de familia diplomatului în anii grei de cumpănă ai comunismului, și copiat cu râvnă de nepoata acestuia, Alexandra Filotti.

Cartea, tipărită în două volume, a rezultat la inițiativa doamnei Alexandra Filotti, care a făcut și demersurile necesare pentru recuperarea documentelor privitoare la bunicul său, aflate la CNSAS și Ministerul de Externe.

Notațiile autorului cuprind anii 1924-1949, fiind aproape zilnice în timpul mandatului diplomatic din capitala Germaniei. În rest, suferă de disparități, nemaipăstrând cadența cronologică. Pentru anii 1940, autorul le-a adiționat extrase semnificative din lucrări semnate de Grigore Gafencu, William Bullitt, D.S. Dallin și o evaluare specială privind Dunărea și Strâmtorile, semnată de Florin Al. Mironescu. Acestea completează textul și permit să-i evaluăm preocupările.

Dotat cu o fină capacitate de observație, bun analist și evaluator, descrierile, portretizările și caracterizările lui Gheorghe Tașcă sunt realiste și au o mare valoare documentară. O agendă zilnică, scrisă, însemna atunci o lucrare pentru viitorime, o mărturie de ţinut minte iar acum -pentru cei grăbiţi de ritmurile unei vieţi trepi­dante -un semn distinct al respectului faţă de adevărul unei lumi apuse. O astfel de agendă este şi cea de faţă -din păcate parţială, începând din 22 noiembrie 1924, iar mai ritmic doar din 25 februarie 1931 si încheindu-se cu 1 martie 1949 și aparținând unui reputat economist, mare profesor şi cunoscut autor, fost ambasador şi ministru:Gheorghe Taşcă. Valoarea acestei cărți nu este doar una, care acoperă o istorie de familie, ci o perspectivă istorică unică, venind din partea unui om cu o cultură specifică – una economică.

Invitația la lectură pentru cartea scoasă de Editura Vremea nu este una restrictivă sau limitată la cercul istoricilor sau cel al economiștilor, dimpotrivă Memoriile lui Gheorghe Trașcă nu au notorietatea altor personaje din epocă, dar nici perspectiva unui expert din economie și diplomație.