Joi 21 mai a.c, de Ziua Eroilor – sărbătoare naţională a poporului român – românii îşi cinstesc eroii prin ceremonii militare şi religioase desfăşurate la cimitirele de onoare şi monumentele militarilor români, aşa cum este prevăzut şi prin Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 309/2015.

Eroii neamuluiÎn Capitală, Ministerul Apărării Naţionale organizează ceremonii oficiale la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I, la Monumentul Eroilor căzuţi în misiune în teatre de operaţii şi pe teritoriul României din Parcul Tineretului, Cimitirul Israelit Filantropia, Monumentul Eroilor Patriei (U.N.Ap.) şi Cimitirul Militar Ghencea.

În ţară, autorităţile administraţiei publice locale vor desfăşura – cu sprijinul şi participarea reprezentanţilor unităţilor şcolare, cultelor religioase, asociaţiilor de veterani şi al altor organizaţii neguvernamentale – programe proprii de comemorare a eroior României, în funcţie de specificul local.

Pe plan extern, reprezentanţele diplomatice ale României – cu sprijinul comunităţilor româneşti organizează activităţi specifice pentru comemorarea eroilor noştri căzuţi pe teritoriul altor state.

Omagierea eroilor patriei îşi are punctul de origine în contextul creat după Primul Război Mondial, când, prin semnarea acordurilor de pace de la Paris (1919-1920), ţara noastră reuşea să obţină recunoaşterea internaţională a înfăptuirii unui deziderat naţional, făurirea României Mari. Acest moment de împlinire naţională nu ar fi fost posibil fără jertfa a circa 330.000 militari români căzuţi la datorie pe câmpurile de luptă în bătăliile primei mari conflagraţii mondiale.

În semn de recunoştinţă pentru efortul şi dăruirea acestor oameni, s-a hotărât prin Decretul-lege nr. 1.693 din 4 mai 1920, ca Ziua Eroilor să fie decretată sărbătoare naţională şi să fie celebrată, „cu mare fast religios, şcolar, militar şi naţional”, în Ziua Înălţării Domnului (a 40-a zi de la Sfintele Sărbători de Paşte). După anul 1948, problematica cultului eroilor nu a mai reprezentat o preocupare pentru instituţiile statului român iar, după decembrie 1989, odată cu reintroducerea în sistemul de valori ale societăţii româneşti, a tradiţiilor militare interbelice, în anul 1995, prin Legea nr. 48, Ziua Eroilor redevenea sărbătoare naţională.

Sursa: Oficiul National pentru Cultul Eroilor