Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi vă aşteaptă sâmbătă, 16 mai 2015, în intervalul orar 18:00 – 01:30, să sărbătorim „Noaptea Europeană a Muzeelor”. În NOAPTEA în care muzeele amintesc cât de importantă este cultura, publicul gălăţean este invitat să rememoreze TRECUTUL prin expoziţiile găzduite de secţiile Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”, din municipiul Galaţi, informează un comunicat trimis redacției Redescoperă Istoria.

galati-1-horz

• Secţia din Str. Domnească, nr. 25, Galați

Expoziţie: „Incursiune în cotidianul comunist”. Expoziția conturează un cadru generic al vieții de zi cu zi în comunism, marcat de propaganda atotprezentă, sugerată de afișe din epocă, opere de artă mobilizatoare sau portrete ale unor lideri comuniști, autentici sau asumați în acest fel de posteritate, dar, în același timp, caută să introducă pe vizitatorii gălățeni în atmosfera orașului de dinainte de 1989, prin imagini și modele tridimensionale ale unor obiective de referință pentru Galațiul comunist: Combinatul Siderurgic, Șantierul Naval, etc.

 • Muzeul „Casa Colecţiilor”, str. Eroilor, nr. 64, Galaţi

„Ambient interior gălăţean – sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului XX”;
„Restituiri Makşay”;
„Smaranda Brăescu – Regina aerului”;
„Medalistica românească între 1839-1939”;
„Suntem naţiune liberă! Suntem naţiune de sine stătătoare”
„Oraşul Iaşi. Memoria monumentelor”

„Suntem naţiune liberă! Suntem naţiune de sine stătătoare”

După constituirea statului naţional modern, România se confrunta cu o nouă problemă şi anume, câştigarea independenţei faţă de Imperiul Otoman. În data de 4/16 aprilie 1876, ruşii acceptă să semneze convenţia prin care era reglementată trecerea trupelor ruse pe teritoriul României. Declanşarea războiului ruso-turc, la data de 12/24 aprilie 1877, trecerea armatei ruse peste teritoriul românesc în drumul ei spre frontul din Balcani, schimburile de focuri la Dunăre, între armatele română şi otomană, au antrenat practic România în acest conflict.
Interpelat, la data de 9/21 mai 1877, în cadrul unei sesiuni parlamentare, de deputatul Nicolae Fleva, în legătură cu proclamarea independenţei, ministrul de externe, Mihail Kogălniceanu, a rostit celebrul discurs: „Suntem independenţi! Suntem naţiune de sine stătătoare!”. În aceeaşi zi, Adunarea Deputaţilor şi Senatul s-au întrunit în sesiune extraordinară şi au proclamat independenţa de stat a României.
Declaraţia de independenţă a ţării a fost semnată de principele Carol I la data de 10 mai 1877 şi va fi consfinţită pe câmpurile de luptă în anii 1877-1878.

„Oraşul Iaşi. Memoria monumentelor”

Ideea expoziţiei este de a pune în valoare o categorie importantă de documente vizuale privitoare la monumentele istorice ieşene. Se spune că o imagine face cât 1000 de cuvinte, fapt cât se poate de adevărat. Au fost selectate planuri, relevee şi fotografii dintre cele mai grăitoare, care au calitatea de a transmite ceva în plus faţă de informaţiile consacrate, care dezvăluie aspecte mai puţin ştiute şi care ajută privitorul să descopere singur ceea ce îl interesează. Imaginile, ce rămân adesea anexa formală a unor texte bine redactate, sunt de data aceasta „vedetele” proiectului. Ele stau acum în primul plan şi vorbesc de la sine, fiind însoţite doar de puţine indicaţii scrise.

• Muzeul „Casa Cuza Vodă”, str. Al. I. Cuza, nr. 80, Galaţi

„Ambient monden românesc – A doua jumătate a secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului XX”;

„O colecţie şi mai multe pasiuni – LĂCRĂMIOARA ŞI FLORENŢIU TANASCOV”
Proiectul îşi propune să valorifice expoziţional patrimoniul unei  colecţii particulare de bunuri culturale, din oraşul Galaţi. Pasiunea familiei de colecţionari pentru  valoarea istorico-documentară şi estetică a obiectelor căutate (datorită unui  interes special în  cunoaşterea istoriei locale) sau descoperite întâmplător susţine un demers tematic inedit şi captivant pentru diverse generaţii.

Campania DONAŢI TRECUTUL PENTRU VIITOR!

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi a lansat campania „DONAŢI TRECUTUL PENTRU VIITOR!”, pe 1 august 2014 și se desfășoară până pe 31 iulie 2015.

Campania îşi propune sensibilizarea şi responsabilizarea comunităţii locale cu privire la donarea unor obiecte şi documente relevante pentru istoria locală şi naţională. Bunurile donate vor intra în patrimoniul cultural al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, fiind valorificate ulterior în cadrul unor expoziţii tematice pentru generaţiile actuale şi viitoare.

Astfel, gălăţenii sunt invitaţi să doneze obiecte din domeniile: artă decorativă, arheologie, etnografie, arme şi uniforme militare, ştiinţă şi tehnică, filatelie, numismatică (monede, bancnote), medalistică, cartofilie (cărţi poştale), carte veche, fotografii, documente, mobilier şi alte bunuri relevante pentru istoria Galaţilor şi naţională. Donatorii bunurilor culturale vor primi legitimaţii de intrare gratuită la secţiile Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi.