Muzeul Național de Istorie a României este cel mai important muzeu al statului român, deținând obiecte cu valoare istorică descoperite pe teritoriul actual al României, începând din timpuri preistorice și până în perioada contemporană. Este cel mai important muzeu de istorie și arheologie din România, atât prin mărime (ca suprafață desfășurată), cât și prin patrimoniu.

Palatul_Postelor_(Muzeul_National_de_Istorie_al_Romaniei)

Fostul Palat al Poștelor, azi Muzeul Național de Istorie a României
Foto: Alexandra Hegedus / en.wikipedia.org

 Prin Hotărârea cu nr. 1448 din 3 martie 1968, Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste Romania decidea înființarea, în București, a Muzeului Național de Istorie a României. Pentru sediul muzeului au fost luate în calcul mai multe variante (Palatul de Justiție, Palatul Primăriei Capitalei, Palatul Poștelor sau ridicarea unui sediu nou), însă, în final, s-a decis amenajarea acestuia în clădirea de pe Calea Victoriei (fapt confirmat oficial pe 20 martie 1970, când apărea o nouă „Hotărâre a Consiliului de Miniştri privind înfiinţarea de Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România”) – Palatul Poştelor, unul dintre cele mai remarcabile monumente arhitecturale ale Capitalei, realizat la sfârşitul secolului trecut, în stil neoclasic, de către arhitectul Alexandru Săvulescu. Drept urmare, s-a început amenajarea Palatului Poştei în ritm accelerat şi, doi ani mai târziu, pe 8 mai 1972, era deschis pentru public cel mai mare muzeu de istorie din România (deşi iniţial se avusese în vedere ca inaugurarea să aibă loc pe 8 mai 1971, cu ocazia aniversării a 50 de ani de la înfiinţarea P.C.R.).

Muzeul este în curs de restaurare, consolidare și reorganizare. Se pot vizita expozițiile permanente Tezaur Istoric și Lapidarium – Copia Columnei lui Traian precum şi expoziţii temporare în Holul Central. Colecţiile muzeului cuprind peste 700.000 de obiecte grupate în colecții de arheologie, istorie (documente şi tipărituri, arme, bijuterii şi obiecte ale Casei Regale), cărţi vechi, filatelie, numismatică. Colecţiile muzeului se îmbogăţesc în permanenţă prin donaţii, achiziţii şi noi descoperiri arheologice.

Expoziția Tezaur Istoric cuprinde podoabele de aur din secolul al XI-lea descoperite la Dinogetia-Garvăn (jud. Tulcea); diademele de la Cotnari (jud. Iaşi) şi Goranu (jud. Vâlcea) din secolele XIII – XIV; obiectele de podoabă din necropola voievodală de la Curtea de Argeş din secolul al XIV-lea; tezaurul de la Suceava, datând din secolul al XV-lea, din vremea domnitorului Ştefan cel Mare; garniturile princiare transilvănene din secolele XVII – XVIII; obiectele de artă brâncovenească, îndeosebi piesele de cult din aur şi pietre preţioase, datând din prima jumătate a veacului al XVIII-lea.

Colecţia de obiecte din metal şi pietre preţioase sau semipreţioase din epoca modernă a istoriei României sunt deosebite prin valoarea lor istorică, de legătura lor cu evenimente şi personalităţi proeminente ale vieţii politice și cuprinde obiecte personale şi însemne de autoritate ale lui Alexandru Ioan Cuza şi ale regelui Carol I; coroanele reginelor Elisabeta şi Maria; sceptrul purtat de regele Ferdinand, în octombrie 1922, la ceremonia încoronării ca suveran al României reîntregite; buzduganul regelui Carol al II-lea, precum și bijuterii din aur şi platină, cu pietre preţioase şi semipreţioase, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea.

Într-un corp de clădire nou construit se află expozitia Lapidarium ce cuprinde, pe două nivele, monumente greceşti, romane şi medievale. Primul nivel este rezervat, în exclusivitate, copiei Columnei lui Traian, realizată la scara 1 pe 1 după originalul aflat la Roma. Replica este opera unor meşteri de la Vatican şi a fost realizată între anii 1939 și 1943, fiind adusă la Bucureşti în 1967. Monumentul este o istorie, în piatră, a războaielor dacice ale lui Traian purtate între anii 101 – 102 şi 105 – 106 d.Hr. Sunt prezentate 2.500 de figuri pe o friză desfăşurată pe o lungime de circa 200 m, grupate în 155 de scene. Nivelul superior al acestei construcţii adăposteşte diverse exponate: monumente onorifice, funerare, votive, statui, precum şi piese de arhitectură elenistice, romane şi medievale.

Programul de vizitare al Muzeului de Istorie a României este momentan cel de iarnă și anume:

Luni – Marți: Muzeul este închis

Miercuri – Duminică:  10.00 – 18.00.

Atenție! Casa de bilete se închide cu 45 de minute înaintea de închiderea programului de vizitare.

Tarifele de vizitare sunt următoarele:

Adulți – 25 lei

Pensionari – 15 lei

Elevi si studenți – 7 lei

 Mai multe informații puteți afla accesând site-ul muzeului: www.mnir.ro