Deși Biblia, ce are o vechime de 1500 de ani, a fost descoperită în anul  2000, acest fapt  a fost însă ținut secret, la Muzeul Etnografic din Ankara, informează noticiacanaria.com. Biblia a fost realizată  din piele prelucrată și a fost scrisă cu litere din aur, în dialectul Aramaic, limba maternă a lui Iisus Hristos, în care a predicat și care era vorbită în acea vreme de evrei. Datorită trecerii timpului, multe pagini s-au înnegrit.

bibliaPotrivit experților care au evaluat cartea, aceștia sunt convinși că este autentică. Autoritățile religioase din Turcia au declarat că textele din Biblie afirmă că Iisus nu a fost răstignit, așa cum se credea până acum și nici nu a fost Fiul lui Dumnezeu,  ci un simplu profet.

Potrivit cărții, Iisus s-a înălțat la cer  fără a fi răstignit – fiind în viață – și Iuda Iscarioteanul ar fi fost crucificat în locul Său. De asemenea, în carte se vorbește și despre faptul că profetul Iisus a anunțat venirea Profetului Mohamed, cel care a fondat  Islamul 700 ani mai târziu. Mai mult, textul prezice și sosirea ultimului Mesia al Islamului, care încă nu a avut loc.

web_biblija_2_904_big_tpPe de altă parte, Vaticanul s-a arătat foarte îngrijorat cu privire la această descoperire și a cerut autorităților turce, precum și experților Bisericii Catolice să cerceteze Biblia.

Se pare că Biserica Catolică, în cadrul Conciliului de la Niceea, a selectat Evangheliile care formează în prezent Biblia, eliminând anumite pasaje, unele interesante, inclusiv Evanghelia lui Barnaba, precum și Manuscrisele de la Marea Moartă.

Evanghelia lui Barnaba este o carte care descrie viața lui Iisus Hristos și care pretinde a fi scrisă de discipolul lui Iisus, Barnaba care, în această lucrare, este prezentat ca fiind unul dintre cei 12 apostoli. Se cunoaște existența a doar două manuscrise, ambele datate din secolul al XVI-lea, unul scris în limba italiană și altul în limba spaniolă. Cu toate că manuscrisul spaniol este considerat acum pierdut, textul a supraviețuit numai într-o transcriere parțială din secolul al XVIII-lea.

Barnabas_italian

Pagină din manuscrisul în limba italiană

Evanghelia lui Barnaba are aproximativ aceeași lungime ca și cele patru evanghelii canonice puse împreună, detaliind mai mult lucrarea lui Iisus de răspândire a învățăturilor Sale. În unele aspecte cheie, Evanghelia lui Barnaba este în conformitate cu interpretarea islamică a originii creștinismului și în contradicție cu învățăturile Noului Testament.

Manuscrisele de la Marea Moartă au fost descoperite între 1947 și 1956 în mai multe grote de lângă Khirbet Qumran și datează din perioada 250 î.Hr. – 70 d.Hr. Textele, scrise în ebraică și aramaică pe piei tăbăcite și papirusuri, sunt expuse la muzeul „Israel” din Ierusalim. Fragmentele descoperite alcătuiesc circa 900 scrieri și au aparținut sectei ascetice a esenienilor, care număra circa 4.000 de membri.

Lxx_Minorprophets

Fragment de papirus

Scrierile conțin cea mai completă copie a cărții lui Isaia, texte de rugăciuni, interpretări biblice, fragmente de poezii, texte de înțelepciune, dar și o listă a tuturor locurilor funerare unde erau ascunse obiectele sacre și profane ce alcătuiau tezaurul Templului de la Ierusalim înainte de a fi distrus de către romani în anul 70 d.Hr.