Casa Regală a României

Mite Kremnitz: ”Regele Carol I al României. Povestea unei vieți”