Printre colecțiile Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I” din București se numără și unele aparte, care reunesc piese interesante şi rare, unele chiar inedite – este vorba de colecțiile  „Desene”, „Stampe” şi „Carte rară”.

mmn_n_01Colecția „Desene”

Constituită înainte de înființarea Muzeului Militar Național (18 decembrie 1923), Colecția „Desene” număra, la data de 31 decembrie 1919, „85 picturi, acuarele, desene, schiţe şi croqueuri”. În prezent, colecţia a ajuns la 1.700 repere, iar printre semnatarii lucrărilor se află nume importante de artişti plastici precum: Carol Popp de Szathmari, Nicolae Grigorescu, Sava Henţia, G.D. Mirea, Oscar Obedeanu, Camil Ressu, Mihai Onofrei, Ignat Bednarik, Iosif Iser, Francisc Şirato, Traian Sfinţescu, Petre Suţianu, Leonid Bulencea ş.a.

mmn_n_02

Arthur Rone, Întâlnirea domnitorului Carol I cu Osman Paşa, 1877 (17/22 cm)

mmn_n_03

Carol Popp de Szathmari, Cerchez călare (35/28 cm)

mmn_n_04

N. Petrescu, Trei generali: Năsturel, Berindei, Lahovary, – caricatură ( 30/55 cm)

mmn_n_05

A. Brudea, General Georgescu – caricatură (59/42 cm)

mmn_n_06

Al. Clenciu, Aspect al Şcolii de Ofiţeri de Rezervă, de Artilerie, – caricatură (24/34 cm)

mmn_n_07

D. Stoica, Lupta corp la corp a Regimentului 32 „Mircea”, în 1917 ( 44/59 cm)

mmn_n_08

Petre Brudea, La atac – 1944 (23/30 cm)

mmn_n_09

Gl. Costin Ionaşcu cu luneta foarfecă – pe Frontul de Vest, 1945, caricatură (16/23 cm). Autorul lucrării, Sim. Lefter, dedică subiectului din caricatura sa următoarele versuri (înscrise pe verso-ul lucrării):
„Nepreţuind nimic,
Veşnic tare cum e piatra…
Curăţă de inamic
Crestele din Munţii Tatra”.

Colecția „Stampe”

Această colecţie a fost alcătuită în cadrul Muzeului Militar Naţional în anul 1928. Printre lucrările înscrise în evidenţă atunci se număra: „Manevrele de toamnă ale Armatei Române în 1874 la Buzău”, „Domnitorul Carol I la manevrele de cavalerie în uniformă de călăraş” – donată de gl. Radu Rosetti. În prezent, colecţia conţine 1.134 repere, iar printre litografii, gravorii, editorii lucrărilor, amintim nume ca: A.Ed. Sadler, A. de Neville, P. Brunellire, Masson, E. Maissonier, Ch. Doussault, Baer, Gh. Tăttărăscu, Th. Aman, C. Lecca, N. Grigorescu, N. Mateescu ş.a.

mmn_n_10

În memoria zilei de 24 Ianurie 1859. Venirea românilor în Dacia, litografie de mr. D. Papazoglu (44/53 cm)

Colecția „Carte veche și rară”

Colecţia „Carte veche şi rară” este parte distinctă a patrimoniului Muzeului Militar Naţional începând din anul 2000, și conţine 745 repere. Cea mai veche lucrare este din anul 1553 şi se intitulează „Historiarum sui temporis, vol. II”, fiind semnată de Pauli Iovii. Gestionarul şi responsabilul ştiinţific al acestor colecţii este muzeograful Valeria Bălescu.

mmn_n_11

Mărgăritare, adecă cuvinte de multe fealuri, de Ioan Arhiepiscopul Ţarigradului, 1686

mmn_n_12

Versuri politice asupra stemelor domnitorului Constantin Basarab Voievod, de Radul Logofăt …, pagină din Mărgăritare, adecă cuvinte de multe fealuri, de Ioan Arhiepiscopul Ţarigradului, 1686

mmn_n_13

Istoria Ţării Româneşti, Librăria-Ed. George Ioanid, Bucureşti, 1859. Lucrare după un manuscris din Chişinău, cules de ierodiaconul Daniil

mmn_n_14

Constantin Basarab Brâncoveanul, portret-litografie de A. Bielz, Bucureşti, în: Istoria Ţării Româneşti, Librăria-Ed. George Ioanid, Bucureşti, 1859; lucrare scrisă după un vechi manuscris din Chişinău, cules de ierodiaconul Daniil, pe când se afla în “surgiunu” cu Mitropolitul Grigorie

mmn_n_15

Regulamentul Organic, Bucureşti, 1932

mmn_n_16

Suplement la Şcoala Recruţilor de pedestrime, tradusă din rusă de cpt. A.C. Macedonski, Bucureşti, 1851

mmn_n_17

Planul 29, din Suplement la Şcoala Recruţilor de pedestrime, tradusă din rusă de cpt. A.C. Macedonski, Bucureşti, 1851

mmn_n_18

Planul 15, din Suplement la Şcoala Recruţilor de pedestrime, tradusă din rusă de cpt. A.C. Macedonski, Bucureşti, 1851

mmn_n_19

Al Hronicului româno-moldo-vlahilor, de Dimitrie Cantemir, tomul II, Iaşi, Tipografia Mitropoliei, 1836

mmn_n_20

Planşă cu Stema Moldovei, din vremea domniei lui Dimitrie Cantemir, din lucrarea: Al Hronicului româno-moldo-vlahilor, de Dimitrie Cantemir, tomul II, Iaşi, Tipografia Mitropoliei, 1836

mmn_n_21

Încungiurarea Kolhesterii şi Seliko, Noutate Africănescă, Două Istorii Foarte Morale, traducere din franceză de Teodor Oroşanu, Bucureşti, 1843

mmn_n_22

Pagina de titlu a lucrării Încungiurarea Kolhesterii şi Seliko, Istorie foarte morală, traducere din franceză de Teodor Oroşanu, Tipărită la I. Konainir, Uliţa Nemţească, Nr. 1696, Bucureşti, 1843

mmn_n_23

Consemnare referitoare la respectarea dreptului de autor, pentru lucrarea Încungiurarea Kolhesterii şi Seliko, Istorie foarte morală, traducere din franceză de Teodor Oroşanu, Tipărită la I. Konainir, Uliţa Nemţească, Nr. 1696, Bucureşti, 1843

mmn_n_24

Consemnare referitoare la respectarea dreptului de autor, pentru lucrarea Încungiurarea Kolhesterii şi Seliko, Istorie foarte morală, traducere din franceză de Teodor Oroşanu, Tipărită la I. Konainir, Uliţa Nemţească, Nr. 1696, Bucureşti, 1843

mmn_n_25

Hartă geografică – cu reliefarea unior regiunilor din jurul Dunării, inclusiv ale Daciei Transalpine, pagină din du Danube, de Le Comte Louis Ferd. de Marsigli, Tom. II, traducere din latină, 1744

mmn_n_26

Reglement Ostăşesc, Exerciţiul de Batalion, trad. din ruseşte de cpt. A.D. Macedonski, Tipărită la C.A. Rosetti şi Vinterhalder, Bucureşti, 1851

mmn_n_27

Pagina de titlu din Reglement Ostăşesc, Exerciţiul de Batalion, trad. din ruseşte de cpt. A.D. Macedonski, Tipărită la C.A. Rosetti şi Vinterhalder, Bucureşti, 1851

mmn_n_28

Descrierea Uniformei Corpului de Artilerie, 1859

mmn_n_29

Prima pagină din Descrierea Uniformei Corpului de Artilerie, 1859

mmn_n_30

Apostol. Viaţa şi petrecerea sfinţilor, 1683 (coperta restaurată)

mmn_n_33

Pagina de titlu (în franceză) a lucrării Convenţia încheiată la Paris la 19 August 1858 …, atingătoare de reorganisarea Principatelor-Unite a Moldaviei şi a Valakiei, Bucureşti, Tipografia C.A. Rosetti, 1859

mmn_n_34

Pagina de titlu (în lb. romană) a lucrării Convenţia încheiată la Paris la 19 August 1858 …, atingătoare de reorganisarea Principatelor-Unite a Moldaviei şi a Valakiei, Bucureşti, Tipografia C.A. Rosetti, 1859

mmn_n_35

Foloasele Unirei Principatelor Române, de Arhiman. Neofit Scriban, Iaşi, 1856

mmn_n_36

Galerie Charles Ier, Roi de Roumanie. Catalogue raisonné avec soixante-seize héliogravures de MM. Braun, Clément et Cie, de L. Bachelin, Paris-New York, 1898 (nr. inv. 725)

mmn_n_37

Tableaux Anciens de la Galerie Charles Ier Roi de Roumanie – pagina de titlu din catalogul Galerie Charles Ier, Roi de Roumanie, cu fotogravurile lui M. Braun, Clement & Co…

mmn_n_38

Charles Ier Roi de Roumanie, planşa nr. 1 din Galerie Charles 1er Roi de Roumanie…

mmn_n_39

Elisabeth, Reine de Roumanie, planşa nr. 2 din Galerie Charles 1er Roi de Roumanie…

mmn_n_40

Sainte Famille, de Sandro Botticelli (1446-1510), planşa nr. 19 din Galerie Charles 1er Roi de Roumanie…

mmn_n_41

Descente de Croix (Coborârea de pe cruce), de Jacopo da Ponte (1510-1592), planşa nr. 71 din Galerie Charles 1er Roi de Roumanie…

mmn_n_42

Steagul, Stema României, Însemnele domneşci, trofee, de colonel P.V. Năsturel, Bucureşti, Stabiliment de Arte Grafice “Universala”, 1903 (nr. inv. 254)

mmn_n_43

Stindard victorios din vremea lui Ştefan cel Mare, sub formă de prapure bisericesc, Figura 1 din Steagul, Stema României, Însemnele domneşci, trofee, de colonel P.V. Năsturel, Bucureşti, Stabiliment de Arte Grafice “Universala”, 1903

mmn_n_44

Steagul oştirilor din Principatele: Moldova şi Ţara Românească, stabilit prin Convenţia de la Paris, din 19 august 1958, Figura 26 din: Steagul, stema României, Însemnele domneşci, trofee, de colonel P.V. Năsturel, Bucureşti, Stabiliment de Arte Grafice “Universala”, 1903

mmn_n_45

Steagul, stema României, Însemnele domneşci, trofee, de colonel P.V. Năsturel, Bucureşti, Stabiliment de Arte Grafice “Universala”, 1903

mmn_n_46

Steagul armatei din timpul lui Cuza, model 1863, cu deviza “Honor et Patria”, Figura 28 din: Steagul, Stema României, Însemnele domneşci, trofee, de colonel P.V. Năsturel, Bucureşti, Stabiliment de Arte Grafice “Universala”, 1903

mmn_n_47

Drapelul guardei orăşeneşti, model 1867, cu deviza “Unirea face puterea”, Figura 34 din: Steagul, Stema României, Însemnele domneşci, trofee, de colonel P.V. Năsturel, Bucureşti, Stabiliment de Arte Grafice “Universala”, 1903

Gestionar şi responsabil ştiinţific al colecţiilor este muzeograf Valeria Bălescu.

Foto: MMN