documentar

Captură foto: YouTube

Întotdeauna, în spatele unei culturi mari, se găsește o alta, neobservată, uitată, uneori ignorată cu bună știință. Civilizația europeană, care în ultimele secole s-a impus ca model pentru întreaga planetă își are rădăcinile în civilizația greco-romană. Atâta doar, că bătrânii și înțelepții greci au și ei rădăcinile lor în civilizația traco-geto-dacică. Cea mai bună dovadă o constituie figurile unor mari zei ca Apollon și Dionisos importați de la nord de Dunăre din ținuturile pe care numeroși mitografi și logografi ai antichității le numeau Hiporboreea. Istorici ai civilizației consideră că acum 14.000 de ani, spre deosebire de restul Europei pustiită de lunga iarnă polară, în Podișul Transilvaniei și în zonele învecinate, a apărut un excedent de populație care a migrat radial în toată Eurasia. Noii veniți au colonizat o zonă imensă care se întindea din Peninsula Scandinavă până în Grecia și Spania, până în India, ajungând chiar și în Egipt, după ce au trecut prin Asia Mică și Mesopotamia. Istoricii de școală germană au studiat și ei acest fenomen pe care l-au numit Marea Migrație Ariană, care a avut drept consecință fondarea unui mare imperiu….