Muzeul Municipiului Bucureşti, „Friedrich Schiller” Universität Jena, Germania, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, Le Centre d’histoire orale et récits numérisés din Montréal și L’Institut National de la recherche scientifique, Centre – Urbanisation Culture Société, Québec, Canada, Asociația pentru Antropologie Urbană şi Societatea Academică de Antropologie vă invită la a doua ediţie a Simpozionului de Antropologie urbană, desfăşurat la Bucureşti, informează un comunicat trimis redacției Redescoperă Istoria. Prezentările vor fi susținute în limba engleză.

Prin acest simpozion anual realizat în colaborare cu alte instituţii, Muzeul Municipiului Bucureşti îşi propune să pună la dispoziţia specialiştilor o platformă de prezentare a ultimelor cercetări din domeniu, să faciliteze comunicarea antropologilor la nivel naţional şi internaţional şi să problematizeze teme de actualitate referitoare la antropologia urbană, socială şi medicală.

Program (Grand Hotel Continental, Calea Victoriei nr. 56, București):

9.00: Înscrierea participanților

10.00: Cercetator-temă-participant – minorități lingvistice în dialog: maya, sefarzi, calmyci și băieși, Ioana NECHITI, University of Vienna, Institute for Romance Studies

10.30: Mitul „întâlnirii”: dinamica puterii și inechități în poveștile spuse de poporul Innu din Nutashkuan, Aude MALTAIS-LANDRY, Concordia University Montreal, Centre for Oral History and Digital Storytelling

11.00: Inovație socială indigenă: mobilizarea cunoaşterii dincolo de studiile academice, Ioana RADU, Institut de Recherche Scientifique – Centre Urbanisation Culture Société, Réseau DIALOG: Le réseau de recherche et de connaisances relatives aux peuples autochtones, Montreal

11.30: Aborigen și diasporic: o predispoziție imposibilă? Când discursurile instituțiilor urbane aborigene iluminează dezbateri teoretice, Ioana COMAT, Institut de Recherche Scientifique – Centre Urbanisation Culture Société, Réseau DIALOG: Le réseau de recherche et de connaisances relatives aux peuples autochtones, Montreal

12.00: Reducerea timpului de așteptare pentru o intervenție chirurgicală electivă, Alexandru POPP, University of Saskatchewan, Mechanical Engineering and Medical Imaging Departments

12.30: Trăieşte şi lasă să trăiască! Spații alternative în România lui Ceauşescu, Ruxandra Iuliana PETRINCA, McGill University Montreal, History Department

13.00: Pauză de cafea

13.30: Casele Zoroastriste din Yazd, Iran, Drd. Hakim nia MOSTAFA, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

14.00: Caracteristicile geografice ale satului Kandovan și impactul acestora asupra stilului de viață al locuitorilor săi, Drd. Bahareh BATHAEI, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

14.30: Bucureştii în sistemele urbane cărora le aparţine ~ despre identitate şi prestigiu, centru şi periferie, local şi global, Conf. Dr. Arh. Victoria Marinela BERZA, Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Arhitectură

15.00: ‘Vin ca să plece cu mâinile goale’: Controlul reproducerii în România contemporană, Dr. Lorena ANTON, Universitatea din București, Facultatea de Litere

15.30: Săracii din azilurile clujene din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, Prof. Univ. Dr. Șarolta SOLCAN, Universitatea din București, Facultatea de Istorie

16.00: Rolul teatrului în definirea identităților sociale: Studiu asupra spectacolului de teatru „Sucre, venin et fleurs doranger” în contextul comunității marocane din cartierul Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles, Horia Ioan IOVA, Muzeul Municipiului București

Simpozionul de Antropologie urbană este moderat de Dr. Cătălin D. Constantin (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Catedra de Studii culturale. Etnologie) și se desfășoară pornind de la tematica specifică Periferii culturale și spații globale. Evenimentul este realizat sub atenta coordonare a unui Consiliu Știinţific alcătuit din: Dr. Cristiana Glavce, Director, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, Prof. Mag. Dr. Thede Kahl, „Friedrich Schiller” Universität Jena, Germania; Prof. Dr. Octavian Buda, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Dr. Andrei Kozma, Preşedinte, Societatea Academică de Antropologie şi Dr. Adrian Majuru, Director, Muzeul Municipiului Bucureşti.

Comitetul de Organizare al simpozionului este alcătuit din: Angelica Iacob, Șef Serviciu Relații Publice, Marketing, Proiecte Culturale, Dr. Lelioara Zamani, Șef Birou Istorie Bucureșteană, Dr. Dan Pîrvulescu, Șef Secție Istorie (Muzeul Municipiului Bucureşti) și Dr. Cătălin D. Constantin, Lector Univ., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Catedra de Studii culturale. Etnologie.

Detalii:

www.muzeulbucurestiului.ro

https://www.facebook.com/MuzeulMunicipiuluiBucuresti/

conferinte@muzeulbucurestiului.ro

Organizatori:

Muzeul Municipiului Bucureşti

„Friedrich Schiller” Universität Jena, Germania

Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române

Le Centre d’histoire orale et récits numérisés din Montréal

L’Institut National de la recherche scientifique, Centre – Urbanisation Culture Société, Québec

Asociația pentru Antropologie Urbană

Societatea Academică de Antropologie