Joi, 31 octombrie 2013, la sediul Fundației Europene Titulescu a avut loc o masă rotundă cu tema Istorie  și actualitate în destinul românilor de dincolo de Prut, prilej cu care a fost lansat volumul Problema Basarabiei în lumina principiilor actelor juridice internaţionale (Contribuții la cunoașterea raporturilor diplomatice româno-ruse), al autorului Dumitru Th. Pârvu. Printre invitați s-au numărat: prof.univ.dr. Mircea Druc, prof.univ.dr. Tudor Panțîru, prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Ion Constantin – editor, George G. Potra – istoric, Ion Negrei –  cercetător, Asociația Istoricilor din Republica Moldova, Petre Otu – director, Ministerul Apărării Naționale și Gheorghe Cojocaru – cercetător, Academia de Științe a Moldovei. Moderator a fost prof. univ. dr. Adrian Năstase, președintele Fundației Europene Titulescu.

Lucrarea lansată are o poveste cu totul aparte: La bază a stat teza de doctorat în drept susținută de Dumitru Th. Pârvu în februarie 1944, la Facultatea de Drept, Secția Politico-Economică a Universității „Regele Ferdinand I” din Cluj – Sibiu. Merită menționat faptul că această lucrare a apărut în tiraje restrânse, în anii 1943 și respectiv 1944, la Tipografia Școalei Superioare de Război, fiind însă puțin cunoscută chiar și în rândul specialiștilor. În perioada regimului comunist lucrarea s-a aflat printre cărțile interzise în bibliotecile din România.

Dumitru Th. Pârvu s-a născut la 6 martie 1906, în satul Tămășeni – comuna Băsești (ulterior Dodești), județul Fălciu și a avut o carieră tipică unui ofițer de administrație din armata României Mari, avansând în grad, începând de la sublocotenent, în anul 1927 și ajungând la maior, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, la sfârșitul căruia i-a fost întreruptă în mod brutal cariera, în condițiile dramatice ale instaurării regimului comunist în România.

Dumitru Th. Parvu - Basarabia

Dumitru Th. Pârvu

În perioada anilor 1936 – 1940, în paralel cu activitatea de ofițer de administrație, Dumitru Th. Pârvu a urmat cursurile Facultății de Drept și Științe de Stat a Universității „Regele Ferdinand I” din Cluj, iar la scurt timp după absolvire s-a înscris la doctorat la aceeași instituție de învățământ superior, avându-l ca îndrumător științific pe profesorul Gheorghe Sofronie, un specialist de mare reputație în domeniul dreptului internațional. Tema aleasă de către Dumitru Th. Pârvu, pentru lucrarea de doctorat Problema Basarabiei în lumina principiilor actelor juridice internaționale (Contribuții la cunoașterea raporturilor diplomatice româno-ruse) prezinta un interes științific deosebit, dar era de natură să răspundă și unei comenzi sociale și, de ce nu, politice. Nu este greu de presupus că doctorandul a ales un astfel de subiect, ținând cont și de actualitatea acestuia, în condițiile în care România fusese victimă a agresiunii sovietice din vara anului 1940, când în urma celor două note ultimative din 26 și 28 iunie, au fost ocupate Basarabia și nordul Bucovinei, în baza prevederilor protocolului adițional secret al Pactului Molotov – Ribbentrop din 23 august 1939. Acțiunea sovietică a fost imediat urmată de cererile guvernelor de la Budapesta și Sofia de a li se satisface și lor pretențiile teritoriale asupra României. Prin intervenția directă a lui Adolf Hitler, țara noastră a fost nevoită să cedeze Ungariei partea de nord-vest a Transilvaniei la 30 august și Bulgariei sudului Dobrogei (Cadrilaterul) la 7 septembrie 1940. Prin aceste acte de forță, statul național unitar român înfăptuit în 1918 a fost dezbinat.

Foto: danbadea.net

Cedarea Basarabiei s-a făcut în condiții deosebit de dramatice, armata și autoritățile române fiind supuse unei umilitoare retrageri, sub o agresivă presiune a trupelor de ocupație. Ostașii români au fost nevoiți să accepte situația de a se retrage fără luptă și de a nu răspunde la actele de provocare ale armatei sovietice.

Întruchipând voința întregii națiuni de eliberare a Basarabiei și a nordului Bucovinei, generalul Ion Antonescu a inițiat încă din toamna anului 1940 pregătirea politico-diplomatică și militară a bătăliei pentru dezrobirea teritoriilor ocupate de sovietici în urma ultimatumurilor din vara aceluiași an. La 22 iunie 1941, generalul Antonescu a semnat faimosul Ordin de zi către armată prin care cerea: „Ostași, vă ordon, treceți Prutul! Luptați pentru dezrobirea fraților noștri, a Basarabiei și Bucovinei.”

Fără a i se diminua în vreun fel caracterul riguros științific, lucrarea lui Dumitru Th. Pârvu reprezintă prin tema tratată și un gen de motivare/fundamentare din punct de vedere istorico-juridic a acțiunii României în Răsărit dintre anii 1941-1944, pentru eliberarea Basarabiei și a nordului Bucovinei.

De la 5  aprilie 1944, maiorul Dumitru Th. Pârvu activa în cadrul Corpului de Vânători de Munte, iar după 23 august 1944, a fost trimis să lupte cu unitatea din care făcea parte în războiul antihitlerist, pentru eliberarea Transilvaniei de nord-est, apoi în Ungaria și Cehoslovacia. Prin ordinul de zi nr. 16 din 27 octombrie 1944, dat de Comandamentul Părții operative a Corpului Vânători de Munte, i s-a comunicat primirea ordinului „Coroana României” cu spade, clasa a IV-a, în gradul de ofițer, „pentru munca depusă și priceperea de care a dat dovadă în campania pentru dezrobirea Ardealului de Nord”.

La puțin timp după instalarea guvernului condus de Petru Groza, la 6 martie 1945, prin Legea nr. 186 privind „trecerea în rezervă a personalului activ al armatei care prisosește peste nevoile de încadrare”, maiorul Dumitru Th. Pârvu a fost scos din cadrele active ale armatei, situație în care s-au găsit peste 2.000 de ofițeri și 4.000 de subofițeri, care slujiseră în armata țării, în timpul regimului „burghezo-moșieresc”, astfel că a fost nevoit să-și câștige existența prin activități sub nivelul pregătirii sale profesionale și intelectuale, neavând niciodată siguranța locului de muncă, și implicit, a zilei de mâine. Din păcate, ultima parte a vieții fostului ofițer Dumitru Th. Pârvu rămâne învăluită în mister, motiv pentru care, cel puțin pentru moment, nu a putut fi stabilită data morții sale.

Pentru cei care doresc să citească lucrarea, aceasta este dispobilă și în format electronic pe site-ul basarabia-bucovina.info.