45_Primul meci de fotbal dintre o echipă muncitorească română şi o echipă sovietică. Gh. Gheorghiu Dej, I.Gh. Maurer ş.a. pe terenul de sport al Laromet-ului 1 iunie 1945

No Older Articles
No Newer Articles
Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *