Comunismul în România

Decembrie 1989 văzut prin prisma reporterului Ioan Erhan, ziarist al „Scînteii”