Din istoria României

Turnul Ceasornicului și Cetatea lui Mircea cel Bătrân, monumente emblematice pentru municipiul Giurgiu